Marknadsföring är inget självspelande piano

När ljuv musik uppstår…

Planeringsprocessen inom integrerad marknadsföring (IMC) kan jämföras med att komponera ett partitur. Som ett musikstycke, där varje instrument har en specifik uppgift och där målet är att få dem att komma samman på ett sätt som ger vacker musik.

Marknadskommunikation är ett måste för att skapa ett starkt varumärke och göra framgångsrika satsningar inom all marknadsföring. Att jobba med marknadskommunikation kräver att du ska kunna ta fram strategier och sköta projektledning, kunna sätta upp förutsättningar utifrån väsentliga analyser, ha förståelse för hur man arbetar efter givna ramar, samt inte minst skapa kreativa budskap och koncept som sticker ut. Som om det vore allt, du måste även hänga med i den snabba utvecklingen av olika verktyg/lösningar och marknadskanaler – för att slutligen integrera dessa på ett optimalt sätt för att nå din målgrupp med största effekt.

Integrerad marknadskommunikation (IMC) är när samma budskap och innehåll får genomslag i flera kanaler i rätt läge. Det ger en större påverkan till en mindre kostnad, eftersom de olika kanalerna stödjer varandra i kommunikationen. I botten finns en strategiskt utarbetad varumärkes- och kommunikationsplattform där företagets utseende, ord och handling finns enhetligt i alla kanaler, både internt och externt.

Integrerad marknadskommunikation är inget man åstadkommer i en handvändning… så varför inte ta hjälp av någon som både har kunskap och erfarenheten. Jag hjälper dig på den nivå och omfattning du önskar. Det kan handla om allt från ett enskilt och avgränsat projekt, en kampanjperiod (t ex 3-6 månader), eller som löpande resurs (x antal tim/mån) för att hantera och administrera er integrerade marknadskommunikation.

Jag har lång erfarenhet av strategisk marknadsföring, traditionell och digital marknadsföring, grafisk design, webbdesign, copywriting, content marketing, sociala media, kampanj- och eventplanering. Helt enkelt integrerad marknadskommunikation.

Vill du bolla idéer och få en offert, kontakta mig på 0760-16 71 00 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer jag till dig.