hjälp med marknadsföring freelance marknadskonsult

Hjälp med marknadsföring

Behöver ni hjälp med er marknadsföring? Så som stöd i ert strategiarbete, planering av marknadsföringsaktiviteter i olika marknadskanaler, genomförande av aktiviteter inför t ex en produktlansering, att skapa en kampanj som sticker ut i mängden, införande av en ny web/shop, kundevent som sent kommer att glömmas, med mera. Uppdraget kan både vara i projektform eller löpande – med regelbundna planerings- och avstämningsmöte med er.

  • Marknadsstrategi
    Råd och stöd för att utveckla verksamhetens marknadsstrategi.
  • Marknadsplanering
    Enstaka eller löpande marknadsstöd, projektledning och aktivitetsplanering.
  • Praktiskt genomförande
    Digital marknadsföring, web- och grafisk design, events, med mera.

Ni behöver en erfaren projektledare och utförare av specifika marknadsföringsåtgärder

Jag har lång erfarenhet av både marknadsstrategi, taktisk och inte minst det praktiska arbetet inom både traditionell och digital marknadsföring. 

Tveka inte att kontakta mig om du behöver hjälp med er marknadsföring.