HEWE Design samarbetar med Mimergruppen

Mimergruppen är en grupp oberoende konsulter med varsin egen kompetensprofil. Vi kompletterar varandra och förenar våra profiler för att kunna erbjuda ett större mervärde till våra kunder.

Mimergruppen erbjuder assistans med:

– organisationsanalyser, inkl. interna rutiner och rapporteringsvägar
– att strukturera nya möjligheter till bärkraftiga koncept på marknaden
– framtagande av affärsplaner baserat på enkelhet och realism
– riskhantering; finansiella och operationella risker
– att identifiera behov av kompetensförändring
– budget, likviditetsplanering, kapitalanskaffning

Kontakta oss och vi kan berätta mer hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.